Astım kadınlarda daha sık görülüyor

Cem YILDIRIM/SÖZCÜ

Ülkemizde yaklaşık 4 milyon astımlı kişi olduğu yönündeki tahmini aktaran TÜSAD, “Astımın görülme sıklığı ülkelere göre yüzde 1 ila 18 arasında değişiyor. Hastalık gelişmiş ülkelerde çok daha sık görülürken, gelişmekte olan ülkelerde bu rakam en az seviyelere düşebiliyor.

Bunun nedeninin yoksulluk nedeniyle sağlık merkezlerine ulaşımdaki zorluk ve tanı alamamak olduğu düşünülmektedir. Astım görülme sıklığı çoğu gelişmiş ülkede günümüzde stabil veya azalma eğiliminde iken gelişmekte olan ülkelerde batılı tarzı yaşam değişikliği nedeniyle hızlı bir artış gösteriyor” dedi.

KADINLARDA GÖRÜLME SIKLIĞI DAHA YÜKSEK

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması’na göre; doktor tarafından tanı konmuş yaşa ve cinsiyete standardize astım sıklığı erkeklerde %2,8, kadınlarda %6,2 olarak bulunmuştur. Çocukluk yaş grubunda erkek çocuklarda astım görülme sıklığı kız çocuklara göre daha fazla iken erişkinlerde ise kadınlarda astım sıklığı erkeklere göre yüzde 20 daha yüksek.

HIRILTI, NEFES DARLIĞI VE ÖKSÜRÜĞE DİKKAT!

Astımın varlığı ve şiddeti zaman içinde değişkenlik gösteren hırıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışıklık ve öksürük gibi solunumsal yakınmalarla beraber değişken hava akımı kısıtlanmasıyla kendini gösterir. Astım tanısı hastanın öyküsü, yapılan fizik muayene ve akciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi ile konulur.

Bir arada görülen hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışıklık ve öksürük astımın en belirgin şikayetleri arasındadır. Astıma bağlı şikayetler geceleri veya sabaha karşı kötüleşebilir ya da şikayetlerin şiddeti viral enfeksiyonlar, egzersiz, alerjen maruziyeti, hava değişiklikleri, gülme krizi, duman ve güçlü kokularla tetiklenebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir